Expertisegebieden

Divers en inclusief

We begeleiden mensen uit allerlei doelgroepen naar passend werk. We denken in kansen en mogelijkheden en gaan voor duurzaam arbeidsperspectief. We kijken naar werkvermogen en hanteren daarbij de principes van supported employment. We openen deuren en nemen drempels weg en zorgen voor een zachte landing bij jouw nieuwe job. Samen met jou kijken we naar een geschikte werkomgeving waar jij tot je recht komt en van waarde kunt zijn.

Van Waarde voor mensen nét even anders zijn

We haasten ons om te zeggen dat geen twee mensen hetzelfde zijn en dat begeleiding altijd maatwerk is.
Wel hebben we een aantal specialismes in huis om mensen naar werk te begeleiden. Zo hebben we samen met kennispartners en zorgverleners door ervaring een goede basis gevormd om een spectrum aan neurodivergentie tot zijn recht te laten komen. Zo begeleiden we mensen met autistische kenmerken, of mensen gediagnostiseerd met ASS, AD(H)D, mensen die prikkelgevoelig of hoogsensitief zijn, of mensen met een disharmonisch profiel. Mensen die hoogbegaafd zijn en mensen met tics. De neurodiversiteit brengt unieke kenmerken en talenten met zich mee, die in de juiste setting van waarde kunnen zijn voor vele organisaties.

We zijn er ook voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), die door beperkingen op cognitie of gedrag speciaal onderwijs en/of praktijkonderwijs hebben gevolgd, vinden hun job en de juiste begeleiding via Van Waarde.

Van Waarde voor mensen met veerkracht

Mensen die eerder zijn uitgevallen met lichamelijke klachten of mensen met een verleden van overspannenheid of burnout, kunnen we goed helpen om te werken aan nieuw perspectief.

Van Waarde voor mensen in herstel

Mensen die afhankelijk zijn (geweest) van middelengebruik (drugs, alcohol of anderszins) vinden bij ons gehoor en de weg naar ondersteuning en vinden mettertijd mogelijkheden om gezonde keuzes, gewoontes en ritmes in te bouwen en groeien toe naar een betaalde baan.

Neem contact met ons op
Ga naar de inhoud