Sociaal werkgeverschap zonder risico

Wanneer u kiest voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan komen daar meer risico’s en administratieve handelingen bij kijken dan bij regulier personeel. Van Waarde is al ruim 12 jaar gespecialiseerd in het detacheren van mensen vanuit verschillende participatiedoelgroepen. Van Waarde fungeert als juridisch werkgever waardoor u geen werkgeversrisico loopt.

Laat ons u helpen bij het realiseren van uw doelen op het gebied van sociaal werkgeverschap! Samen met ons kunt u als werkgever door middel van detachering iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt flexibel en verantwoord een passende baan bieden. Door onze kennis op het gebied van wet- en regelgeving weten wij welke route we moeten nemen bij de aanvraag van subsidieregelingen en begeleiding. Alle subsidies worden verwerkt in een all-in transparant inleentarief.

Van Waarde Personeel gaat op zoek gaan naar passende kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt voor bij jullie op de werkvloer. Hiervoor benutten we onze contacten binnen UWV en gemeenten. Daarnaast hebben we onze eigen kandidatenmarketing waarmee we mensen uit de participatiedoelgroep bereiken.

De voordelen van detacheren via Van Waarde

Ontzorging administratief proces en aanvragen subsidies

Van Waarde neemt alle administratieve processen van u over zoals aanvragen en inregelen van subsidies, loonwaardemeting en jobcoaching. Maar ook zaken zoals: opstellen arbeidsovereenkomst, verwerken loonadministratie, ziek- en beter melden bij het UWV, inregelen pensioenvoorzieningen en re-integratie bij verzuim.

Geen risico of kosten bij verzuim

Van Waarde fungeert als juridisch werkgever, waardoor uw geen werkgeversrisico loopt. Ook niet bij verzuim. Van Waarde is dan verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen.

Alles overzichtelijk op één factuur

U ontvangt wekelijks één factuur met daarop enkel de gewerkte uren x inleentarief. Overzichtelijk en duidelijk voor alle partijen.

Tot 4 jaar flexibel inlenen

Met detachering is het met de huidige regelgeving mogelijk om een medewerker voor maximaal 4 jaar flexibel in te lenen via Van Waarde.

Alle subsidies transparant verwerkt in het inleentarief

Alle subsidies en regelingen die betrekking hebben op de desbetreffende kandidaat worden ingeregeld en transparant verwerkt in een all-in inleentarief.

Gratis begeleiding / jobcoaching op de werkvloer

We zorgen voor deskundige begeleiding in de vorm van Jobcoaching. De jobcoach adviseert de werknemer en de werkgever. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

Eén aanspreekpunt voor de werknemer

De gedetacheerde werknemer heeft vanuit Van Waarde zijn of haar aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van urenbriefjes, verlof, salaris, contract enz.

Invulling van uw SROI eisen

In bijna alle aanbestedingstrajecten, zowel op gemeentelijk als op Europees niveau, zijn voor u als winnaar van een aanbesteding bepalingen opgenomen om serieus en adequaat met Social Return on Investment aan de slag te gaan. Doel hiervan is het bevorderen van uitstroom van werklozen naar betaald werk. SROI is voor veel werkgevers een lastig vraagstuk.

Van Waarde kan u op het gebied van Social Return volledig ontzorgen. Door een analyse van uw organisatie te maken kunnen wij in kaart brengen wat uw mogelijkheden zijn op het gebied van Social Return. Van Waarde kan u ook bijstaan bij de samenstelling van het SROI-beleidsplan, het werven en selecteren van SROI kandidaten en de verloning en begeleiding van de SROI werknemers.

12 jaar SROI expertise tot uw beschikking

Het voordeel van Van Waarde als SROI samenwerkingspartner is dat wij met verschillende SROI kandidaten werken, bij alle gemeenten en UWV in de regio weten wij wat de gewenste werkwijze is. Het grootste voordeel is echter dat wij een totaal pakket kunnen bieden. Eén aanspreekpunt voor alle zaken die spelen bij Social Return. Wij zijn hier al 12 jaar mee actief, vanaf de invoer van het SROI beleid!

Wij ontzorgen u graag bij de invulling van deze complexe materie, met name bij:

  • Analyse & advies inzake invulling;
  • Werving & selectie van SROI kandidaten;
  • Verlonen;
  • Coaching en begeleiding.

Neem hierover contact met ons op. We denken graag met u mee.

Benieuwd hoe Van Waarde jou kan helpen?

Ga naar de inhoud