Auteur: Gerben Verwoert
Laatst geupdated: 30-03-2023
Categorieën: Nieuws

Start van PakKans

Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 gedetineerden mannen en vrouwen vrij uit detentie. Het ontbreken van werk en hierdoor structuur en voldoende inkomen is een belangrijke oorzaak dat 60% van deze mensen binnen 2 jaar weer in de gevangenis terecht komen. Dit moet veranderen vinden wij!

JobUp is vanaf 2021 samen met Van Waarde en De Hoop GGZ met een nieuw bedrijfsonderdeel gestart, dit om iets te gaan doen aan het hoge recidive cijfers van ex-gedetineerden. Dit gaan we doen onder het label PakKans. Met PakKans willen wij werkgevers en werkzoekenden met een justitieel verleden bij elkaar gaan brengen. Dit in nauwe samenwerking met justitie, PI’s, Reclassering Nederland en alle andere organisaties die iets met (ex)gedetineerden doen. PakKans draagt zorg voor de begeleiding en coaching, het werkgeverschap wordt uitbesteed aan Van Waarde Personeel. Samen staan we sterk!  Meer info: www.pakkans.nu 

Ga naar de inhoud